http://www.tubfrim.no

Velkommen til vår nettside.    
  

Takk for at du tar deg tid til å lese litt om vårt arbeid. Vi håper du vil hjelpe oss i å hjelpe andre, ved å sende ditt bidrag til TUBFRIM. Du finner informasjon om vår drift, og annen nyttig informasjon i menyene på venstre side.
Støtt vårt humanitære arbeid, og send brukte frimerker, prospektkort og telekort til:
TUBFRIM, PB 1, 3541 NESBYEN, eventuelt kontakt oss på telefon 940 66 126, eller e-post
tubfrim@tubfrim.no

Du finner oss også på Facebook, gå inn på vår side TUBFRIM og lik siden.
    
     

TUBFRIM på Nesbyen vedtatt nedlagt.

Tubfrims eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, har denne uken vedtatt å legge ned driften av Tubfrim fra sommeren 2023.

Den ordinære driften av TUBFRIM vil derfor opphøre fra og med 22. oktober 2022, men vi tar fortsatt i mot det du måtte ha av brukte frimerker etc i første omgang frem til nyttår 2022/2023..

Samfunnet digitaliseres, og mengde innsamlede frimerker har gått drastisk ned. De siste fem årene, 2017-2021, viser at det vil bli vanskelig og produsere overskudd i årene fremover. Derfor er beslutningen om å avvikle driften nødvendig.

I denne forbindelse gjennomfører vi ett opphørssalg fra om med mandag 24.10.22. kl 09.00 i våre lokaler i Stasjonsveien 27 på Nesbyen. Vi selger alle frimerkeartikler med 50% rabatt så lenge lageret rekker. Opphørssalget varer i første omgang i fire uker, med mulig forlengelse.

Varer kan bestilles på vanlig måte på vår netthandel. Vi rabatterer 50% ved effektuering av ordre. Fraktfritt ved vareverdi etter rabatt over kr 1.000,-

Unntak fra rabattert pris er følgende varer: Norge Rødt segl, Norge Grønt segl, 250g Norge,

250 g Skandinavia, HeleVerden Mix og USA-klipp. 

TUBFRIMs åpningstider vil være mandag til fredag, kl 09.00 – 15.00. VELKOMMEN.