http://www.tubfrim.no

TUBFRIM  -  NESBYEN.


   


Tubfrim er en organisasjon som i 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.
Beløp til utdeling i 2019 ble fastsatt til kr 650.000,-og vil bli fordelt våren 2019 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.   
     
Postadresse:       TUBFRIM

                         Postboks 1

                         N-3541 NESBYEN

Besøksadresse:   Stasjonsvegen 27
                         N-3540 NESBYEN
            
Åpningstider:      SOMMERLUKKET i HELE JULI

                         Redusert åpningstid pga sykdom fra og med 1. august. 

                          Åpent: Mandager og onsdager.

                                      Kl 08.00-15.00                       

                        

Telefon:              +47 3207 1094
E-post:               tubfrim@tubfrim.no

                          pga sykdom besvares mail kun sporadisk

Daglig leder:         Kåre Myro