http://www.tubfrim.no

TUBFRIM  -  NESBYEN.


   


Tubfrim er en organisasjon som i 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.
Beløp til utdeling i 2018 ble fastsatt til kr 650.000,-og vil bli fordelt våren 2018 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.   
     
Postadresse:       TUBFRIM

                         Postboks 1

                         N-3541 NESBYEN

Besøksadresse:   Stasjonsvegen 27
                         N-3540 NESBYEN
            
Åpningstider:      Mandag-fredag kl 08.00-16.00 

TUBFRIM har julelukket fra og med 22.12.18. til og med 01.01.2019.             

                                              

                        

Telefon:              +47 3207 1094
E-post:               tubfrim@tubfrim.no

Daglig leder:         Kåre Myro