http://www.tubfrim.no

TUBFRIM  -  NESBYEN.
  


Tubfrim er en organisasjon som i snart 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.
Beløp til utdeling i 2017 ble fastsatt til kr 650.000,-og ble fordelt våren 2017 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.   
     
Postadresse:       TUBFRIM

                         Postboks 1

                         N-3541 NESBYEN

Besøksadresse:   Stasjonsvegen 27
                         N-3540 NESBYEN
            
Åpningstider:       Perioden 16.september - 14.mai: Mandag-fredag kl 08.00 - 16.00 

                          Perioden 15.mai - 15.september: Mandag-fredag kl 08.00 - 15.00

                         

                         

Telefon:              +47 3207 1094
E-post:               tubfrim@tubfrim.no

Daglig leder:         Kåre Myro