http://www.tubfrim.no

TUBFRIM  -  NESBYEN.


   


Tubfrim er en organisasjon som i over 90 år har samlet inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselger vi til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land.
Beløp til utdeling i 2021 ble fastsatt til kr 650.000,-og ble fordelt våren 2021 av vår eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen. Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose.   
     
Postadresse:       TUBFRIM

                         Postboks 1

                         N-3541 NESBYEN

Besøksadresse:   Stasjonsvegen 27
                         N-3540 NESBYEN
            
Åpningstider:      Mandag-fredag 09.00-15.00                                                             

Telefon:              +47 940 66 126
E-post:               tubfrim@tubfrim.no

                         

Daglig leder:         Kåre Myro