http://www.tubfrim.no

TUBFRIM's historie.

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (senere forkortet til TUBFRIM) ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

          

Grunnlegger Ditlef Frantzen, leder 1928-1943, Torvald Sundsdal, leder 1943-1979, Birgit Kastet, leder 1979-1981, Arvid Syversen, leder 1981-2010. Leder fra 2010, Kåre Myro.

25 millioner til barn og unge fra TUBFRIM. Det første overskuddet ble presentert i 1929 og var på kr 1.500,-. Beløp til utdeling har variert fra år til år. I 1940 var det på kr 8.000,-, i 1970 på kr 150.000,- og i 2021 på kr 650.000,-. Tilsammen har vi nå delt ut 25 millioner kroner i form av TUBFRIM-midler. Tusen takk for din støtte.
I dag går overskuddet til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Nasjonalforeningen for folkehelsen eier TUBFRIM og fordeler overskuddet.

Fra midten av 1990-årene, da det ble vanlig å ringe med telekort i stedet for mynter, har TUBFRIM også tatt imot brukte telekort. Brukte telekort som kastes er en forurensningskilde, men blir de sendt til TUBFRIM er de en ressurs som kommer vårt formål tilgode. Vi tar også imot mobiltelefonkort/"ring kontant-kort".

Også i utlandet blir det samlet inn frimerker, prospektkort og telekort. De fleste norske utenriksstasjoner og sjømannskirker er med i dette arbeidet. Dessuten er mange privatpersoner flinke innsendere. Den største innsamlingen utenom Norge gjøres av Sons of Norway i USA. Dette er ett samarbeid mellom Sons of Norway, Sjømannskirkene og DSV Air & Sea.

TUBFRIM er blitt et begrep når det gjelder innsamling av frimerker, prospektkort og telekort. Våre samleesker og poser har fått fast plass både på kontor og i de tusen hjem. Fortsatt er det alt for mye som kastes og vi oppfordre alle til å bli med på "en dugnad" for funksjonhemmede barn og unge i norge.
Brukte frimerker, prospektkort og telekort hører ikke hjemme i søpla. - Send dine brukte frimerker, prospektkort og telekort til TUBFRIM, Postboks 1, NO-3541 Nesbyen.

La vårt samlemateriell bli en del av din hverdag. Mangler samleposen/-esken hjemme eller på arbeidsplassen, eller er den utslitt? Vennligst gi oss beskjed, og vi skal sende en ny, kostnadsfritt selvfølgelig.

Vennligst send FRIMERKER, PROSPEKTKORT og TELEKORT direkte til TUBFRIM,  Postboks 1, NO-3541 NESBYEN eller lever dem til et av Nasjonalforeningens kontorer. De fleste kommuner har også fått innsamlingskasse for TUBFRIM, så sjekk "Kommuneoversikt" i menyen på venstre side og se om din kommune har bestilt innsamlingskasse.

TUSEN TAKK FOR AT DERE SENDER FRIMERKER, PROSPEKTKORT OG TELEKORT TIL TUBFRIM.