http://www.tubfrim.no

Hva overskuddet brukes til.

I henhold til TUBFRIMs vedtekter skal halvparten av overskuddet brukes til bekjempelse av tuberkulose. Den andre halvparten skal brukes til trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge.

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN eier TUBFRIM og foretar fordelingen av overskuddet. Beløp til utdeling i året 2021 ble kr 650.000,-. Midlene ble fordelt til foreninger, grupper og lag, i henhold til TUBFRIMs vedtekter.

Vårt ønske er at mange flere vil samle brukte frimerker til oss, også de som ikke mottar så mange frimerker. Det er nå en gang slik at "mange bekker små gir en stor å". Selv om dere ikke mottar mer enn 20-30 frimerker i året, ta vare på de dere får og send dem til TUBFRIM en gang i blant. Mengden med post og bruk av frimerker minker litt hvert år, og derfor er det nå viktigere enn noen gang å ta vare på alle frimerker som er i omløp.

  

Husk at 10 frimerker/telekort er 10 flere enn ingen!

 

TAKK FOR AT DERE SENDER FRIMERKER, PROSPEKTKORT OG TELEKORT TIL TUBFRIM.