http://www.tubfrim.no

Hvordan støtte oss.

Send oss frimerker, prospektkort og telekort.

       
TUBFRIM tar imot alle slags frimerker, prospektkort og telekort, både norske og utenlandske. Alt som ikke er defekt kan brukes, også de nye selvklebende frimerkene.

Hjelp oss å hjelpe andre!

Vi håper at du tar vare på alle frimerkene du får på brev du mottar. De fleste blir overrasket over hvor mange det faktiske blir iløpet av en tid. Selv om det er en kjennsgjerning at vi får litt færre brev nå enn tidligere, så får alle fortsatt noen brev med frimerker på. Det er mye viktigere å ta vare på alle frimerker i dag, rett og slett fordi mengden går ned. Slik sett er hvert enkelt frimerke mye mere verdt for oss i dag. TUBFRIM får daglig inn store mengder frimerker, men likevel er ikke det mer enn ca 10% av frimerkene som blir brukt her i landet, dvs. 3-4 frimerker per nordmann i året, så her har mange en jobb å gjøre. Selv de som mener de aldri får post, får vel mer enn dette? Får du eller din bedrift mye brev med frimerker og ikke har kapasitet til å klippe frimerker, finner vi sammen gode løsninger på dette. Vi har god kontakt med dagsenter og aldershjem som klipper for oss, og dermed får en positiv aktivitet.

FRIMERKER: 

Vi tar imot alle typer frimerker, norske, utenlandske, stemplede, ubrukte, selvklebende, nye og gamle, alt kan brukes. Frimerker bes klippet eller revet av med en liten kant rundt merkene, slik at de ikke blir skadet, ca 1 cm rundt merkene er bra. Eldre konvolutter, 40-50 år og eldre, vil vi gjerne ha uklipte.(Eldre konvolutter er ofte mer verd enn bare frimerket).

PROSPEKTKORT: 

Prospektkort ønsker vi at du sender til oss hele. Dette er et eget samleområde, og vi tar imot absolutt alle typer kort. Prospektkort, stedskort, gratulasjonskort, julekort, brukte og ubrukte, med og uten frimerke, store og små, rett og slett alle typer kort.

TELEKORT:

Her er alle typer telefonkort og alle andre plastkort i kredittkortstørrelse av interesse.  Brukte og ubrukte, norske og utenlandske, mobil og automatkort. RingKontant-kort, telefonkiosk-kort, plastmedlemskort, plastgavekort, satelitt/parabol-kort. Dvs absolutt alle typer telefon og plastkort i kredittkortstørrelse.

Frimerker, prospektkort og telekort kan sendes samlet eller hver for seg.


Ellers tar vi imot alt som har interesse for en frimerkesamler/filatelist; vaskede frimerker, ubrukte frimerker, samlinger, album osv.

Vårt ønske er at mange flere vil samle brukte frimerker, prospektkort og telekort til oss, også de som ikke mottar de helt store mengdene.

Vennligst send FRIMERKER, PROSPEKTKORT og TELEKORT direkte til TUBFRIM, POSTBOKS 1, 3541 NESBYEN eller lever dem til et av Nasjonalforeningens kontorer. Over 350 av landets kommuner har  bestilt og fått tilsendt innsamlingskasse for brukte frimerker. Se på "Kommuneoversikt" i menyen på venstre side, og sjekk om din kommune har fått kasse. Da kan du levere sendinger til TUBFRIM på servicetorget i kommunen din.

TAKK FOR AT DERE SENDER FRIMERKER, PROSPEKTKORT OG TELEKORT TIL TUBFRIM.

Husk at "mange bekker små gjør en stor å" og at 10 frimerker/telekort er 10 flere enn ingen!