http://www.tubfrim.no

Søknadsskjema og rettledning.  

Søknadsfrist for tildeling av TUBFRIM-midler for året 2022, er satt til 15. mars 2022. 

NB! Les vedtektene og rettledningen nøye ved utfyllingen. Upresise søknader og søknader som ikke ligger klart innenfor vedtektene, blir vanligvis avslått. Vi gjør alle søkere oppmerksom på at søknaden må sendes oss pr. post.  Alle skjema som trengs for å søke om midler finnes nedenfor. Fyll disse ut og send dem til oss pr. post.

Søknadsskjema:      Pdf         Word

Hvis du ikke har installert ACROBAT READER, kan du klikke på denne teksten for å laste den ned.

Rettledning:  

RETTLEDING TIL SØKERE OM TUBFRIM MIDLER

 

Midler som kan søkes skal gå til funksjonshemmede og funksjonsfriske barn og unge.

 

  • Søknaden må utfylles så nøyaktig som mulig med hensyn til : prosjekt, tiltak-formål, bestemmelsessted, antall deltakere og ledsagere, alder etc.
  • Kostnads- og søknadssum for tiltaket må oppgis.
  • Det bevilges normalt ikke midler til enkeltpersoner, men fortrinnsvis til grupper og lag.
  • Det bevilges normalt ikke midler til rene lønnsutgifter. 
  • Bevilgede midler må brukes innen et år.

 

På grunn av stor søknadsmengde vil man fortrinnsvis fordele bevilgningene på nye søkere. Det betyr at søkere som har fått midler ett år vanligvis ikke kommer i betraktning neste år.

 

 

Søknadskjema kan også fås ved henvendelse til:

TUBFRIM, Postboks 1, 3541 NESBYEN                                                     

Tlf     +47 940 66 126 (nytt telefonnr)                                                                    

Eller    www.tubfrim.no