TUBFRIM

TUBFRIM

TUBFRIMs eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, vedtok 18.10.2022. og legge ned driften av Tubfrim fra sommeren 2023. TUBFRIM er derfor nå i avslutningsfasen.

FRIMERKEINNSAMLING TIL BARN OG UNGE FORTSETTER!

Vi er glade for å fortelle at det fra 01.01.2023. er inngått avtale mellom TUBFRIM og Skanfil Auksjoner AS om videreføring av TUBFRIMs innsamlingsviksomhet til inntekt for TUBFRIM-fondet og derved til glede for mange gode tiltak for barn og unge gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Etter 01.01.2023. skal alt sendes direkte til:

Skanfil Auksjoner AS, Postboks 2030, 5504 Haugesund.

Merk pakken med "TUBFRIM".         https://skanfil.no/tubfrim/

Vi håper alle vil fortsette det gode innsamlingsarbeidet som gjøres til inntekt for TUBFRIM-fondet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Skanfil Auksjoner AS er en del av Skanfil-konsernet, med hovedkontor i Haugesund og avdelingskontorer i bl.a. Oslo, Bergen, Sarpsborg og Trondheim. Skanfil er landets største samlerforetak med frimerker som hovedprodukt. Men ikke bare det - selskapet omsetter også mynter, sedler, postkort, kunst og det meste av gjenstander det er verdt å ta vare på. Dette gir også mulighet for donasjoner av slike objekter til inntekt for TUBFRIM-fondet.

https://skanfil.no/tubfrim/

HISTORIKK:

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (senere forkortet til TUBFRIM) ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

I dag går overskuddet til helse- og trivselsfremmende tiltak for barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Nasjonalforeningen for folkehelsen er eier av TUBFRIM og fordeler overskuddet.

Til sammen har vi nå delt ut over 25 millioner kroner i form av TUBFRIM-midler.

Tusen takk for din støtte.

TUBFRIM