TUBFRIM

Tlf: +47 940 66 126  -     tubfrim@tubfrim.no -    Postboks 1, 3541 Nesbyen

TUBFRIM

TUBFRIM tar imot alle slags frimerker, prospektkort og telekort, både norske og utenlandske.

TUBFRIMs eier, Nasjonalforeningen for folkehelsen, vedtok 18.10.2022. og legge ned driften av Tubfrim fra sommeren 2023.

FRIMERKEINNSAMLING TIL BARN OG UNGE FORTSETTER!

Vi er glade for å fortelle at det fra 01.01.2023. er inngått avtale mellom TUBFRIM og Skanfil Auksjoner AS om videreføring av TUBFRIMs innsamlingsviksomhet til inntekt for TUBFRIM-fondet og derved til glede for mange gode tiltak for barn og unge gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Etter 01.01.2023. skal alt sendes direkte til:

Skanfil Auksjoner AS, Postboks 2030, 5504 Haugesund.

Merk pakken med "TUBFRIM".         https://skanfil.no/tubfrim/

Vi håper alle vil fortsette det gode innsamlingsarbeidet som gjøres til inntekt for TUBFRIM-fondet og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Skanfil Auksjoner AS er en del av Skanfil-konsernet, med hovedkontor i Haugesund og avdelingskontorer i bl.a. Oslo, Bergen, Sarpsborg og Trondheim. Skanfil er landets største samlerforetak med frimerker som hovedprodukt. Men ikke bare det - selskapet omsetter også mynter, sedler, postkort, kunst og det meste av gjenstander det er verdt å ta vare på. Dette gir også mulighet for donasjoner av slike objekter til inntekt for TUBFRIM-fondet.

https://skanfil.no/tubfrim/

FRIMERKER OG FRIMERKESAMLINGER

TUBFRIM tar imot alle slags frimerker, frimerkesamlinger, prospektkort og telekort, både norske og utenlandske.

FRIMERKER:

Frimerker bes klippet eller revet av med en liten kant rundt merkene, slik at de ikke blir skadet, ca 1 cm rundt merkene er bra. Eldre konvolutter, 40-50 år og eldre, vil vi gjerne ha uklipte. Eldre konvolutter er ofte mere verd enn bare frimerket.

PROSPEKTKORT:

Prospektkort ønsker vi at du sender til oss hele. Dette er et eget samleområde, og vi tar imot absolutt alle typer kort. Prospektkort, stedskort, gratulasjonskort, julekort, brukte og ubrukte, med og uten frimerke, store og små, rett og slett alle typer kort.

Frimerker, frimerkesamlinger, prospektkort og telekort kan sendes samlet eller hver for seg. Ellers tar vi imot alt som har interesse for en frimerkesamler/filatelist; vaskede frimerker, ubrukte frimerker, samlinger, album osv.

HISTORIKK:

Tuberkulosearbeidets Frimerkeforretning (senere forkortet til TUBFRIM) ble opprettet på Nesbyen i 1928. Postmester Ditlef Frantzen tok initiativet, og formålet var å samle og omsette brukte frimerker til tuberkulosearbeid blant barn i Norge.

I dag går overskuddet til helse- og trivselsfremmende tiltak for barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Nasjonalforeningen for folkehelsen er eier av TUBFRIM og fordeler overskuddet.

Til sammen har vi nå delt ut over 25 millioner kroner i form av TUBFRIM-midler.

Tusen takk for din støtte.

TUBFRIM

Postadresse: Postboks 1, 3541 Nesbyen

Besøksadresse: Stasjonsveien 27, 3540 Nesbyen

Telefon: +47 940 66 126

E-post: tubfrim@tubfrim.no